De Basis

De Basis

Het enige waar we in ons leven controle over kunnen hebben, is over onszelf: over onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag. Zo geven de beslissingen die we nemen, koers aan ons leven.

Om de “kunst van het koersen” te leren beheersen, maken we gebruik van wat zowel moderne wetenschappen als Oude Wijsheid scholen ons kunnen leren. Met name over:
– de werking van het brein.
– het bewuste en het onderbewuste deel van de psyche.
– de invloed van het onderbewuste op ons gedrag.
– de beslissende rol van overtuigingen en emoties.

En vooral: hoe we onze overtuigingen en emoties zo kunnen beheren dat we ons leven weer op de door ons gewenste koers krijgen. En houden.

Het bewuste deel van onze psyche vergt veel mentale energie.Het houdt zich vooral bezig met het verwerken van informatie. Met onze bewuste psyche kunnen we redeneren, verbanden leggen en logisch denken. Zo maken we complexe (vooral sociale) afwegingen en kunnen we nieuwe vaardigheden aanleren. In dit bewustzijn weten we doorgaans heel goed wat onze bedoelingen zijn, hoe we ons willen gedragen en wat de gedachten en gevoelens zijn die daarbij horen.

Helaas komt er in de praktijk van het dagelijkse leven soms niet veel terecht van onze intenties, voornemens en goede bedoelingen. Vaak met frustratie, teleurstelling of erger tot gevolg.

Hoe komt het toch dat we soms niet voor elkaar krijgen wat ons zo helder en duidelijk voor ogen staat?
Dat komt doordat ons gedrag voor het overgrote deel gestuurd en bepaald wordt door ons overtuigingenstelsel in combinatie met de emotionele waarde die we aan eerdere ervaringen hebben toegekend.

Emoties en overtuigingenstelsel behoren beide tot het domein van ons onderbewustzijn.
Dit deel van de psyche is veel groter dan het bewuste deel. Om voldoende energie ter beschikking te hebben om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren, bedient het zich van ingeslepen patronen.

In  ‘Course of Your Life’ leren we je hoe je toegang krijgt tot je onderbewustzijn. We laten je ervaren hoe je overtuigingen kunt veranderen en hoe je emotionele ervaringen opnieuw kunt definiëren, zodat jij de dirigent van je eigen orkest, kapitein op je eigen schip kunt zijn.

Deze inzichten en technieken worden helder en duidelijk uitgelegd, in een aangename en ontspannen setting.
We nemen er de tijd voor, dat wel. Het is onze missie om je te leren de baas in je eigen leven te zijn.

Voor de rest van je leven.